Lars Bentzen er uddannet cand.ark fra Kunstakadamiets Arkitektskole og har mange års erfaring som henholdsvis arkitekt og beskikket bygningssagkyndig.

Lars har i flere år fungeret som byggesagkyndigt nævnsmedlem af Byfornyelsesnævnet for Sjælland og Byfornyelsesnævnet for Storkøbenhavn, hvor han har vurderet sager, der er indbragt til nævnsafgørelse.

Mange års erfaringer som Bygningssagkyndig har betydet erfaringer, der kommer kommende kunder tilgode.

Medlem af Akademisk Arkitektforening (MAA) og forsikret gennem brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder.

 

Kontakt

E-mail: larsbentzen@yahoo.dk

Telefon: 27 11 70 50

Adresse: Windfeldvej 7, 2830 Virum

CVR: 15468904