Tilstandsrapport

Jeg har udarbejdet tilstandsrapporter og energimærker siden år 2000.

En tilstandsrapport er en skadesrapport, der klarlægger visuelt synlige skader på ejendommen, som køber skal gøres opmærksom på er undtaget i forsikringen og som han selv overtager ansvaret for.

Ved en ejerskifteforsikring er du forsikret mod usynlige skader, der ikke kan opdages ved en visuel gennemgang af en bygningssagkyndig på ejendommen.

En tilstandsrapport giver køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, der i mange tilfælde  kan vise sig at være en fornuftig investering.

En sælger har pligt til at oplyse, hvad han ved om ejendommen, og hvad en dommer vil vurdere at han har vidst om ejendommen - hvis det kommer så vidt. Derfor udfylder jeg helst sælgeroplysningsskemaet sammen med sælger og oplyser om enkelte punkter, hvor sælgeroplysningsskema kan forekomme problematisk.

Sørg altid for at din ejendom ikke har uafsluttede byggesager.

 

Pris: kr. 4.500 - 6.000,- (inkl. moms)
Afhænger af ejendommens alder og størrelse.