Syn og Skøn

Har du fået en entreprenør til at bygge for dig og du ikke er fuldt tilfreds, kan jeg vurdere arbejdet og eventuelt udfærdige en rapport, der opregner forhold, der kan betyde en værdiforringelse af din ejendom. Er noget udført ulovligt eller er de gældende anvisninger ikke fulgt, kan det også påvirke ejendommens salgsværdi. Med rapporten kan du få en advokat til at vurdere om der er belæg for en syn- og skønssag samt hvordan du står juridisk.

Pris: ca. kr. 5.000,- (inkl. moms).
Afhængigt af omfang.